Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Wielojęzyczny e-przewodnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej

Organizacja: Państwo EU-OSHA

Kraj: UE

Opis:

E-przewodnik po kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017 zawierający praktyczne informacje, wskazówki i przykłady dotyczące zjawiska starzenia się siły roboczej oraz wiążących się z tym możliwości. E-przewodnik jest skierowany do czterech różnych grup odbiorców: pracodawców, pracowników, kierowników działów kadr i specjalistów ds. BHP.

Image
A multilingual e-guide on managing safety and health at work for an ageing workforce