Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Konkurs dobrych praktyk

Dla kogo:

Dla średnich i dużych organizacji.

Co to jest?

Wydarzenie, w trakcie którego nagradza się przedsiębiorstwo/pracodawcę za nieoceniony wkład na rzecz danego tematu, np. bezpieczeństwa i higieny pracy. Nagrody te mają stanowić przykład korzyści dla pracodawców i pracowników płynących ze stosowania dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Przystępując do Konkursu Dobrych Praktyk, można propagować rozwiązania w zakresie dobrych praktyk w swoim miejscu zatrudnienia i wymieniać się informacjami na ten temat z osobami z całego kraju lub regionu.

Korzyści

 • Konkurs ten może być świetnym narzędziem służącym wspieraniu kampanii i przekazywaniu jej najważniejszych przesłań.
 • Biorąc udział w tym konkursie, można dać pracodawcom dobry przykład do naśladowania.

Ograniczenia

 • Tego rodzaju konkurs wymaga wewnętrznego zaangażowania ze strony organizacji: przygotowanie procedury selekcji itp.
 • Ponadto jeśli rozważasz zaoferowanie nagrody finansowej, możesz ponieść duże koszty.

Planowanie nagród

 • Pomyśl, jak dotrzeć do potencjalnych uczestników: rozważ przesyłki reklamowe.
 • Stwórz stronę internetową konkursu
 • Pomyśl o dokładnych kryteriach, które muszą spełnić uczestnicy, aby wygrać konkurs. Na przykład możesz szukać rozwiązań, które:
  • są istotne dla bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pokazują udane wdrożenie i rzeczywiste ulepszenia;
  • są możliwe do zastosowania w innych miejscach zatrudnienia.

Jury konkursu

 • Wybierz jury konkursu, które oceni, czy uczestnicy spełniają Twoje kryteria.
 • Aby zachęcić potencjalnych uczestników, postaraj się zaangażować osobę, która jest dobrze znana w świecie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwiększy to również prestiż Twojego konkursu.

Procedura selekcji i przyznania nagrody

 • Pomyśl o nagrodzie i ewentualnej wartości dodanej, jaką mogą uzyskać uczestnicy (zainteresowanie mediów itp.)
 • Przygotuj procedurę selekcji: możesz uruchomić podstronę poświęconą nagrodom za dobre praktyki, gdzie możesz udostępnić formularz zgłoszeniowy dla uczestników.
 • Upewnij się, że zasady są jasne i precyzyjne, a wszystkie formularze zgłoszeniowe są zrozumiałe
 • Jeśli spodziewasz się dużej liczby uczestników, rozważ możliwość podzielenia procedury selekcji na dwa etapy:
  • wstępna selekcja;
  • ostateczna selekcja.

Ramy czasowe

Jeśli chodzi o ramy czasowe, organizuj konkurs jednocześnie z kampanią

Podawanie do publicznej wiadomości

Zaangażuj media: będzie to korzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla zwycięskiej firmy.