Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Wydarzenia dla stron zainteresowanych

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

Wydarzenia, takie jak okrągły stół, warsztaty i konferencje, których celem jest zainicjowanie rozmów na dany temat między specjalistami a zainteresowanymi stronami. Na przykład na temat obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników, takich jak bezpieczeństwo eksploatacji.

Korzyści

 • Każde z powyższych wydarzeń stwarza dobrą okazję, aby zacieśnić współpracę ze swoimi partnerami.

Jak można z nich korzystać?

 • Ich głównym celem jest wypracowanie wspólnych stanowisk wśród uczestników, wymiana informacji i najlepszych praktyk oraz tworzenie sieci kontaktów.
 • Mogą zawierać element medialny, jednakże na ogół nie jest on głównym celem wydarzenia.

Ograniczenia

 • Wydarzenia ograniczają się zazwyczaj do jednej grupy docelowej, więc mogą być nieodpowiednie, jeśli próbuje się dotrzeć do szerszej publiczności.

Obrady okrągłego stołu i warsztaty

 • Najmniejsze wydarzenia najczęściej mają formę obrad okrągłego stołu i warsztatów. Są one również najbardziej interaktywne. Ich celem jest zgromadzenie ograniczonej liczby osób w celu przedyskutowania danej kwestii i podjęcia próby znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia.
 • Są najbardziej odpowiednie w przypadku, gdy chcemy podzielić się wiedzą z niewielką grupą osób (do 50).
 • Powyższe formy mogą być wykorzystane przed rozpoczęciem kampanii w celu przygotowania, opracowania narzędzi kampanii, pozyskania partnerów itp.

Seminaria i szkolenia

 • Przykładami nieco większych wydarzeń są seminaria i szkolenia. Mają one zazwyczaj bardziej edukacyjny charakter.
 • Organizator powinien opracować jasny program wydarzenia lub przesłanie, które zostanie przedstawione uczestnikom. Uczestnicy oczywiście będą mieli możliwość zareagowania na przesłanie i przedstawienia swoich uwag, ale proces ten nie jest tak samo swobodny, jak podczas warsztatów.
 • Jest to dobry sposób na szkolenie propagatorów w zakresie konkretnego elementu kampanii.

Konferencje

 • Wydarzeniami, które potencjalnie angażują największą liczbę uczestników, są konferencje.
 • Mogą one też obejmować element komunikacji medialnej.
 • Mogą być również ogólnodostępne.