Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Konkursy

Dla kogo:

Dla średnich i dużych organizacji.

Jakie są możliwości wykorzystania?

Konkurs dotyczący tematów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) mógłby się odbywać w tym samym czasie co kampania. Mógłby to być konkurs fotograficzny lub filmowy albo konkurs na najlepszy gadżet w zakresie BHP.

Korzyści

 • Konkurs ten mógłby być doskonałym narzędziem służącym wspieraniu kampanii i wzmacnianiu jej najważniejszych przesłań.
 • Biorąc udział w tym konkursie, można wzbudzić zainteresowanie tematami związanymi z BHP wśród ogółu społeczeństwa.
 • Nawet osoby młode mogą się zainteresować tym tematem. W ramach zorganizowanego przez EU-OSHA w 2011 r. Konkursu Fotograficznego prawie tysiąc osób zgłosiło swoje zdjęcia!

Ograniczenia

 • Tego rodzaju konkurs wymaga wewnętrznego zaangażowania ze strony organizacji:
  • Zaangażowanie szerokiego grona odbiorców
  • Przygotowanie procedury selekcji itp.
  • Ponadto jeśli rozważasz zaoferowanie nagrody finansowej, możesz ponieść duże koszty.

Kto weźmie udział?

 • Pomyśl o docelowych odbiorcach:
  • Czy chcesz zaangażować ogół społeczeństwa?
  • Czy określone grupy (np. tylko pracownicy, tylko młodzież)?

Nagłośnienie konkursu

 • Zastanów się, jak dotrzeć do potencjalnych uczestników: rozważ wykorzystanie mediów społecznościowych, jeśli zaangażowany jest ogół społeczeństwa.
 • Stwórz stronę internetową konkursu.

Kryteria wygranej

 • Pomyśl o dokładnych kryteriach, które muszą spełnić uczestnicy, aby wygrać konkurs.
 • Wybierz sąd konkursowy, który oceni, czy uczestnicy spełniają te kryteria:
  • Postaraj się zaangażować znaną osobę do reprezentowania sądu konkursowego, np. renomowanego profesjonalnego fotografa w przypadku konkursu fotograficznego.

Zasady i procedura selekcji

 • Przygotuj procedurę selekcji: jeśli prowadzisz podstronę poświęconą konkursowi, możesz przesłać tam formularz zgłoszeniowy.
 • Upewnij się, że zasady są jasne i precyzyjne, a wszystkie formularze zgłoszeniowe są zrozumiałe.
 • Jeśli spodziewasz się dużej liczby uczestników, rozważ możliwość podzielenia procedury selekcji na dwa etapy:
  • wstępna selekcja;
  • ostateczna selekcja.

Ramy czasowe

 • Jeśli chodzi o ramy czasowe, organizuj konkurs jednocześnie z kampanią.
 • Wydarzenie końcowe może być połączone z wydarzeniem zamykającym kampanię.

Podawanie do publicznej wiadomości

 • Zaangażuj media. Dostarcz im zdjęcia (jeśli jest to konkurs fotograficzny) lub inne materiały graficzne.
 • Umów się na rozmowy z uczestnikami lub jury konkursu.