Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Nagroda Filmowa „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”

Organizacja: EU-OSHA

Kraj: UE

Opis:

Konkurs nagród filmowych „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” odbywa się w ramach festiwalu filmów dokumentalnych Doclisboa w Lizbonie w Portugalii. W ramach konkursu przyznawana jest nagroda za najlepszy film dokumentalny związany z tematyką pracy i ma on na celu podniesienie poziomu świadomości oraz zainicjowanie rozmów na temat znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Image