Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Konkurs na plakat o tematyce „bezpieczeństwo pracy” dotyczący zjawiska depresji w miejscu pracy

Organizacja: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Kraj: Polska

Opis:

Krajowy punkt centralny EU-OSHA w Polsce zorganizował 28. edycję konkursu na plakat o tematyce „bezpieczeństwo pracy” w celu podniesienia poziomu świadomości na temat zjawiska depresji w miejscu pracy.

Image
Safety poster competition on the topic of workplace depression