O temi


Zašto je to važno?

Usprkos nastojanjima da se spriječe, poremećaji mišićno-koštanog sustava i dalje su najveći zdravstveni problem povezan s radom u Europi te se često javljaju u kombinaciji s drugim zdravstvenim problemima. Takvo što neizbježno utječe na smanjenje kvalitete života i radne sposobnosti pojedinaca te šteti poduzećima i gospodarstvu u cjelini.

Na izostanke s posla zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava otpada velik udio izgubljenih radnih dana u EU-u. Usto, radnici koji pate od poremećaja mišićno-koštanog sustava u prosjeku izostaju s posla tijekom duljeg razdoblja nego radnici koji nemaju zdravstvenih problema.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom jedan su od najčešćih uzroka invaliditeta i odlaska na bolovanje te su najučestalije priznate profesionalne bolesti u zemljama kao što su Francuska, Italija, Latvija i Španjolska.

Trećina radnika koji pate od poremećaja mišićno-koštanog sustava smatra da neće moći obavljati svoj posao sve do 60. godine.

Osim toga, radnici koji pate od poremećaja mišićno-koštanog sustava manje su učinkoviti na poslu te češće dolaze na posao usprkos bolesti (tzv. „prezentizam”) nego radnici koji nemaju zdravstvenih problema.

To uvelike utječe na gospodarstvo. Izravni troškovi poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom uključuju troškove zdravstvene zaštite (troškovi dijagnostike, liječenja i rehabilitacije), troškove lijekova i naknada za radnike. Neizravni troškovi obuhvaćaju troškove reorganizacije timova, troškove koji proizlaze iz smanjene produktivnosti, kašnjenja u proizvodnji i osiguravanja zamjene za bolesne radnike (uključujući osposobljavanje novih zaposlenika) te troškove povezane s apsentizmom (izostajanje s posla) ili prezentizmom. Procjenjuje se da su neizravni troškovi nekoliko puta veći od izravnih troškova za poduzeća.

Stoga je iznimno važno upoznati poslodavce s tim problemom te im pomoći u sprečavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava i upravljanju tim problemom.