O temi


Kako pristupati ovom problemu?

Poremećaji mišićno-koštanog sustava mogu se spriječiti i njima se može upravljati. Integrirani pristup, temeljen na načelimaOkvirne direktive o sigurnosti i zdravlju na radu,te promicanje kulture prevencije koja uključuje i radnike i zaposlenike ključni su za rješavanje problema.

  • Procjena rizika na mjestu rada: ovaj korak ključan je za uspješnu prevenciju, a trebao bi uključivati pripremu, procjenu i provedbu preventivnih i zaštitnih mjera. Postupak procjene rizika trebalo bi redovito revidirati i ažurirati.
  • Kombinirana uporaba preventivnih mjera u svrhu otklanjanja/kontrole rizika: to bi trebao biti glavni prioritet na svakom mjestu rada. Budući da poremećaje mišićno-koštanog sustava uzrokuju različiti čimbenici, najbolje je primijeniti kombinaciju mjera koje su, primjerice, usmjerene na mjesto rada (npr. u pogledu ergonomije), organizaciju rada (npr. dopuštanje stanki), psihosocijalne čimbenike (npr. prepuštanje radnicima kontrole nad brzinom rada) i same radnike (npr. osiguravanje osposobljavanja o pravilnom držanju).
  • Poticanje sudjelovanja radnika: radnici bi trebali pridonijeti utvrđivanju rizika za razvoj poremećaja mišićno-koštanog sustava i pronalazak preventivnih rješenja te tako pomoći poduzećima da oblikuju sveobuhvatnu politiku upravljanja poremećajima mišićno-koštanog sustava. Eu-OSHA-ineteme za razgovor o poremećajima mišićno-koštanog sustava na radnom mjestu mogu se iskoristiti za poticanje grupnih rasprava na radnom mjestu ili tijekom osposobljavanja.

Za potrebe kampanje „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja” izradili smo a bazu podataka s praktičnim alatima, smjernicama i primjerima dobre prakse kako bismo potaknuli radnike na sudjelovanje i olakšali upravljanje poremećajima mišićno-koštanog sustava na mjestu rada. Ostali korisni materijali i publikacije iz kampanje dostupni su   odjeljku Alati i publikacije.