2020. – 2022.: Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta


Materijali kampanje

Tijekom ove kampanje za zdrava radna mjesta objavljena je široka lepeza materijala i resursa, a mnogi su dostupni na 25 jezika.

Na raspolaganju je cijeli niz promidžbenih materijala, uključujući vodič za kampanju, letke, audiovizualne materijale i prezentacije o temi kampanje.

Izvješća, sažetci politike i informativni listovi predstavljaju najnovija istraživanja i pozivaju na daljnje čitanje i dubinsko proučavanje teme.

Pročitajte naše inicijative politike i primjere dobre prakse te saznajte kako drugi podržavaju sigurnost i zdravlje na radu.