O temi


U čemu je problem?

Očekuje se da će u brojnim europskim zemljama radnici između 55 i 64 godina do 2030. činiti 30 % ili više radne snagePomiče se dob odlaska u mirovinu u mnogim državama članicama, pa mnoge radnike vjerojatno očekuje dulji radni vijek. Stoga moramo uložiti napore kako bismo osigurali sigurne i zdrave uvjete tijekom radnoga vijeka.

strategiji Europa 2020. demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Kako bi se taj problem riješio, u Strateškom okviru o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. Europske unije (EU) pruža se opći pregled mjera za promicanje dobre prakse i poboljšanje uvjeta zaštite na radu (ZNR) za sve radnike.

Starenje radne snage donosi razne izazove za sve koji su uključeni u upravljanje ZNR-om:

  • dulji radni vijek može dovesti do duljeg izlaganja rizicima.
  • Više radnika imat će kronične zdravstvene probleme i specifične potrebe.
  • Radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine sigurnosne i zdravstvene opasnosti.
  • Moraju se uzeti u obzir povećana učestalost zdravstvenih problema povezanih s radom u određenim sektorima i poslovima s teškim fizičkim i/ili duševnim opterećenjem, fizičkim radom ili neuobičajenim radnim vremenom.
  • Sve je važnija prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao.
  • Dobna diskriminacija problem je koji se treba riješiti na razini društva.