O temi


Inspiracija za kampanju

Između 2013. i 2015. EU-OSHA vodila je europski pilot-projekt „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”. Projekt je istraživao postojeće politike i strategije koje su namijenjene suočavanju s demografskim promjenama u cilju unapređivanja razmjene dobrih praksi te potpomaganja razvoja budućih politika u kontekstu starenja radne snage. Nastala su brojna izvješća o sljedećim temama:

  • sigurnost i zdravlje na radu (OSH) i starenje;
  • rehabilitacija;
  • analiza politika, programa i strategija za suočavanje sa starenjem radne snage;
  • konačno izvješće o projektu.

Izvješćima se može pristupiti ovdje.