2018. – 2019. Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima


Materijali za kampanju

Kako bi se potaknula svijest o problemu, a poduzećima olakšalo prepoznavanje rizika i njihova djelotvorna kontrola, osmislili smo nekoliko praktičnih alata i informativnih materijala. Materijali su za vrijeme trajanje kampanje distribuirani po cijeloj Europi. Mnogi od njih, uključujući i vodič kampanje, dostupni su na 25 jezika. Među najvažnijim su resursima interaktivni e-alat za opasne tvari koji pruža popratne informacije i personalizirane praktične savjete o označavanju, zakonskim zahtjevima i preventivnim mjerama te baza s više od 1000 alata za upravljanje opasnim tvarima.