O temi


Tko mora sudjelovati u promicanju održivog radnog vijeka?

Za učinkovito upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu, svi odnosno poslodavci, voditelji i radnici moraju biti spremni sudjelovati. To je posebno važno kada se radi o opasnim tvarima jer zanemarivanje rizika koje one predstavljaju može izravno i ozbiljno utjecati na zdravlje radnika i opstanak poduzeća.

  • Poslodavci imaju pravnu obvezu provoditi procjenu rizika kako bi otkrili moguće rizike povezane s opasnim tvarima. Moraju osigurati da se rizicima upravlja u skladu s hijerarhijom preventivnih mjera.
  • Voditelji trebaju motivirati radnike na uključivanje. Trebaju omogućiti radnicima redovno osposobljavanje i pristup jednostavnim resursima.
  • Radnici trebaju shvatiti moguće rizike, biti upućeni u preventivne mjere, bez straha iznijeti svoju zabrinutost i osjećati dovoljno samopouzdanja za aktivno sudjelovanje u pronalasku rješenja.

Najvažnije je ustanoviti kulturu sprečavanja. Snažnim vodstvom i predanošću sigurnosti i zdravlju na radu poslodavci i voditelji mogu izgraditi radnu okolinu u kojoj svi ozbiljno shvaćaju sigurnost i zdravlje te surađuju u određivanju rizika i njihovu otklanjanju.