O temi


Zašto je važno upravljati opasnim tvarima na radnom mjestu?

Neprihvatljivo mnogo radnika diljem Europe izloženo je opasnim tvarima.

Opasne tvari uzrokuju velik dio profesionalnih bolesti, koje negativno utječu na kvalitetu života radnika i njihovu sposobnost rada, a u nekim slučajevima mogu biti smrtonosne. Opasne tvari uzrokuju i ozljede na radu, što uz profesionalne bolesti dovodi do značajnih troškova za poduzeća.

Unatoč tomu, većina ljudi nije svjesna prirode i velike količine opasnih tvari na mjestima rada kao ni rizika koje one predstavljaju te je razina izloženosti radnika opasnim tvarima posljednjih godina smanjena neprimjetno ili nije uopće smanjena. Prema Europskom istraživanju o radnim uvjetima udio radnika koji su izjavili da su bili izloženi kemikalijama barem četvrtinu radnog vremena nije se promijenio od 2000. i iznosi 17 %.

Izloženost opasnim tvarima na radnom mjestu mora se otkloniti ili učinkovito kontrolirati kako bi se osigurali sigurnost i zdravlje radnika te ekonomski uspjeh poduzeća i društva.