O temi


Zašto je zdravo starenje na radu toliko važno?

Značajne koristi za radnike i poslodavce mogu se postići borbom protiv prepreka održivome radnom vijeku. Primjenom dobrih praksi upravljanja zaštitom na radu (ZNR) može se poboljšati zdravlje cijelog radnog stanovništva, od osoba koje su se tek zaposlile do onih bliže mirovini.

Četvrtina radnika tvrdi da rad utječe na njihovo zdravlje i da isti posao neće moći obavljati sa 60 godina. No moguće je uhvatiti se u koštac s rizicima ZNR-a, čime će radna okolina svima postati sigurnija, zdravija i pravednija.

Naposljetku, izazovi povezani s demografskim promjenama mogu uzrokovati probleme tvrtkama i organizacijama, od općeg pomanjkanja radne snage do manjka kvalificiranih radnika i poteškoća s produktivnošću i čestim izostajanjem s posla. No ispunjavanjem zakonskih obveza i promicanjem zdravih praksi rada za radnike svih dobi, poslodavci vrlo vjerojatno mogu očekivati smanjenje fluktuacije radne snage i unapređenje produktivnosti.