O temi


Argument dobrog poslovanja za održivi radni vijek

Dobra praksa upravljanja zaštitom na radu (ZNR), uz zaštitu za radnike i ispunjavanje zakonskih obveza, može donijeti značajne koristi:

  • zdravu, produktivnu i motiviranu radnu snagu koja omogućuje tvrtkama i ostalim organizacijama očuvanje konkurentnosti i inovativnosti;
  • prijenosom znanja i većom koncentracijom talenata i vještina omogućava se zadržavanje vrijednih vještina i radnog iskustva unutar organizacije;
  • manju učestalost bolovanja i izostajanja s posla, što će organizacijama smanjiti troškove zbog nesposobnosti za rad i donijeti bolju produktivnost;
  • smanjenu fluktuaciju radne snage;
  • radnu okolinu u kojoj zaposlenici svih životnih dobi mogu ostvariti svoj potencijal;
  • veće zadovoljstvo na mjestu rada.

Upravljanje sigurnošću i zdravljem na mjestu rada u kontekstu starenja radne snage neće samo poboljšati zdravlje i svakodnevne živote pojedinačnih radnika. Može poboljšati i produktivnost te troškovnu učinkovitost organizacije