O temi


Tko mora biti uključen u promicanje održivoga radnog vijeka?

Važno je uključiti sve – poslodavce, rukovoditelje i radnike – u zajedničke napore za stvaranjem sigurne i zdrave radne okoline za svakoga.

Rukovoditelji trebaju dopustiti radnicima da ukažu na probleme i poticati ih na pomoć pri pronalaženju rješenja. Dobar će rukovoditelj nadahnuti i motivirati radnike, razumjeti njihove jake strane i slabosti i poticati ih na rad kojim se ostvaruju zajednički ciljevi. Neophodna je okolina u kojoj se pruža podrška, u kojoj vlada dobro raspoloženje, gdje stariji i mlađi radnici poduzeća dobro surađuju i komuniciraju.

Razmjenom svojih znanja o mjestu rada s poslodavcima i rukovoditeljimaradnici mogu pomoći u utvrđivanju problema te pronalaženju i primjeni rješenja. Traženje savjeta od radnika, čime se gradi i poštovanje, ključno je za uspješno upravljanje rizicima.

Suradnja uprave za ljudske resurse (HR) i odgovornih osoba za zaštitu na radu (ZNR) posebice je važna za suočavanje s izazovima starenja i raznolikosti radne snage. Politike ljudskih resursa – primjerice o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, radnom vremenu, cjeloživotnom učenju i razvoju karijere – imaju velik utjecaj na sigurnost i zdravlje. Stoga je ključno da se politikama upravljanja ljudskim resursima podržava upravljanje ZNR-om za sve dobne skupne, uzimajući u obzir značajke, potrebe i motivaciju svih zaposlenika.