O temi


Kako se može upravljati opasnim tvarima?

Mora se izgraditi kultura prevencije za uspješno sprečavanje bolesti, ozljeda i smrti uzrokovanih opasnim tvarima na radnim mjestima diljem Europe. Svi uključeni moraju biti svjesni rizika i davati sve od sebe da njima upravljaju ili ih spriječe.

  • Podizanje svijesti: ovo je najvažnije. Svi na mjestu rada moraju biti svjesni opasnih tvari, rizika koje one predstavljaju i kako te rizike smanjiti ili otkloniti.
  • Procjena rizika: ovo je prvi korak prema sprečavanju. Trebaju biti uključeni poslodavci, voditelji i radnici. Rizici zbog opasnih tvari često su složeni i da bismo ih prepoznali, moramo uzeti u obzir mnogo čimbenika. Procjena rizika mora uvijek biti ažurirana. Kako se radna okolina mijenja, tako se mijenja i mogućnost izloženosti opasnim tvarima.
  • Zakonodavstvonjime su određene pravne obveze poslodavaca za zaštitu radnika od opasnih tvari. Poslodavci trebaju biti dobro upoznati sa zakonodavstvom koje uključuje hijerarhiju preventivnih mjera.
  • Praktični alati i smjernices pomoću njih poduzeća lakše upravljaju opasnim tvarima na praktičnoj razini. Brojni alati i primjeri dobre prakse dostupni su na internetskoj stranici kampanje za zdrava radna mjesta.