2020. – 2022.: Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta


Sastanak na vrhu za zdrava radna mjesta

Poruka kampanja za zdrava radna mjesta glasi: Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao. Pomažemo vam u promicanju te poruke stavljanjem na raspolaganje praktičnih vodiča i alata. U okviru svake kampanje dodjeljuju se i nagrade za dobru praksu te filmska nagrada za zdrava radna mjesta.

Trenutno su to najveće kampanje takve vrste u svijetu. Zašto nam se ne biste pridružili i poslužili se našim internetskim alatima kampanja za sigurnost i zdravlje na radu kako biste pokrenuli vlastitu kampanju?

Kampanje za zdrava radna mjesta vode se od 2000., a prethodno su se nazivale „europskim tjednima za sigurnost i zdravlje na radu”.

Konačno, Agencija je predstavila predstojeću kampanju za zdrava radna mjesta za razdoblje 2020. – 2022. koja će se pokrenuti u listopadu 2020. i koja će povećati svijest o važnosti sprječavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom.