O temi


Poslovni argumenti

Poremećaji mišićno-koštanog sustava utječu na radnu sposobnost pojedinaca te predstavljaju opterećenje velikim troškovima za poduzeća i gospodarstvo u cjelini:

  • Apsentizam (izostajanje s posla): na izostanke s posla zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava otpada velik udio izgubljenih radnih dana u državama članicama EU-a. Usto, veća je vjerojatnost da će, u prosjeku, radnici koji pate od poremećaja mišićno-koštanog sustava biti odsutni s posla tijekom duljeg razdoblja.
  • Prezentizam: osjećaj boli na radnom mjestu zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava vjerojatno će utjecati na obavljanje posla i produktivnost.
  • Prijevremeno ili prisilno umirovljenje: radnici koji pate od poremećaja mišićno-koštanog sustava u nekim slučajevima moraju trajno prestati raditi i, u usporedbi s onima koji nemaju taj problem, češće smatraju da neće moći raditi isti posao u dobi od 60 godina.

S obzirom na veliku učestalost poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, dobra je poslovna odluka ulagati u sprečavanje njihova nastanka ili razvoja. Poremećaji mišićno-koštanog sustava mogu se spriječiti i njima se može upravljati i tako smanjiti s njima povezane troškove. Ako se kod radnika razvije poremećaj mišićno-koštanog sustava, poduzimanje jednostavnih mjera kao što je pružanje stručne podrške i prilagođavanje radnog okruženja čim se simptomi pojave znatno smanjuje mogućnost dugotrajnog izostajanja s posla.

Preventivne mjere i rana intervencija mogu smanjiti izostajanje s posla, povećati produktivnost i donijeti velike uštede i za poduzeća i nacionalni sustav zdravstvene zaštite i sustave socijalne skrbi. Kampanja „Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta” nudi dokaze i primjere koji govore u prilog tome te poveznice na materijale koji mogu pomoći poduzećima da u svakodnevno upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu uključe problem poremećaja mišićno-koštanog sustava.