2020. – 2022.: Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta


Partneri

Provjerite službene i medijske partnere ove kampanje.

Službeni partneri kampanje

Poduzeća i udruge iz privatnog i javnog sektora pridružili su nam se u kampanjama za zdrava radna mjesta. Partneri kampanje pomažu nam osvijestiti javnost o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu. To čine brojnim aktivnostima kao što su konferencije, seminari i tečajevi osposobljavanja. Suradnja s velikim organizacijama može biti posebno djelotvorna, s obzirom na to da njihovim lancima opskrbe naše poruke mogu doprijeti do malih i srednjih poduzeća.
Pogledaj cjeloviti popis

Medijski partneri

Naši medijski partneri s nama rade na povećavanju osviještenosti o temama kampanje koristeći se svojim raznim kanalima za oglašavanje i promidžbu Naši medijski partneri ekskluzivna su skupina novinara i urednika iz europskih, nacionalnih i regionalnih medija koji žele promicati sigurnost i zdravlje na radu.
Pogledaj cjeloviti popis

Središnjice

Središnjice, koje se nalaze u više od 30 zemalja, usklađuju i u svojim zemljama prenose informacije koje im dostavlja Agencija te pružaju povratne informacije i preporuke. Obično je to vodeća organizacija za sigurnost i zdravlje na radu u pojedinoj zemlji, koja djeluje kao službeni predstavnik Agencije na nacionalnoj razini. Takve organizacije pridonose razvoju informacijskih usluga Agencije i aktivnosti u sklopu kampanje. Kao i u državama članicama EU-a, središnjice su uspostavljene u zemljama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama za pristupanje EU-u.
Kontakt podaci

Europska poduzetnička mreža (EEN)

Europska poduzetnička mreža (EEN) mreža je koju vodi Europska komisija i koja je ključna za strategiju EU-a za poticanje rasta i stvaranja radnih mjesta. EEN povezuje gotovo 600 organizacija za potporu poduzećima iz 50 zemalja i pomaže malim poduzećima da iskoriste neusporedive poslovne prilike na jedinstvenom tržištu EU-a.

Kampanja za zdrava radna mjesta važno je područje suradnje Agencije i EEN-a, a ambasadori za sigurnost i zdravlje na radu iz EEN-a aktivno sudjeluju u promicanju te suradnje.
Kontakt podaci