O temi


O kakvom je problemu riječ?

Milijuni radnika u cijeloj Europi boluju od poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom. Rezultatišestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima pokazuju da se u Europskoj uniji na poremećaje mišićno-koštanog sustava u prosjeku žali tri od pet radnika.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom jesu oštećenja tjelesnih struktura kao što su mišići, zglobovi i tetive, koje uzrokuju ili pogoršavaju prvenstveno rad i učinci neposrednog okruženja u kojem se rad obavlja. Takvi poremećaji mogu uvelike smanjiti kvalitetu života i radnu sposobnost pojedinaca te su jedan od najčešćih uzroka invaliditeta, odlaska na bolovanje i prijevremenog umirovljenja.

U najčešće poremećaje mišićno-koštanog sustava povezane s radom spadaju bolovi u leđima i gornjim udovima. Njihovoj pojavi mogu pridonijeti fizički, organizacijski, psihosocijalni i osobni čimbenici.

Prema podatcima Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju 2019., ponavljanje istih pokreta šake ili ruke najčešći je čimbenik rizika u 27 država članica EU-a (kako je navelo 65 % poduzeća). Na razvoj poremećaja mišićno-koštanog sustava također utječu dugotrajno sjedenje (61 %) – koje se često smatra rizikom u nastajanju ili novim rizikom za razvoj poremećaja mišićno-koštanog sustava, podizanje ili nošenje ljudi ili teškog tereta (52 %), vremenski pritisak (45 %) te zamorni ili bolni položaji (31 %).

Premda se poremećaji mišićno-koštanog sustava mogu spriječiti, i dalje su najčešći zdravstveni problem povezan s radom u Europi. Oni su razlog za zabrinutost, ne samo zbog učinaka na zdravlje radnika kao pojedinaca, već i zbog njihova štetnog utjecaja na poduzeća i nacionalna gospodarstva.