O temi


Kako se može upravljati rizicima i osigurati zdravo starenje na poslu?

Sprječavanje nesreća povezanih s radom i lošeg zdravlja tijekom života je ključno jer na zdravlje u starijoj dobi utječu uvjeti rada u mladoj dobi. Današnji mladi radnici sutrašnji su stariji radnici.

Nužno je primijeniti holistički pristup upravljanju zaštitom na radu (ZNR) te uzeti u obzir sve faktore koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje. Uloga politika ljudskih resursa (HR) u osiguravanju dobrog upravljanja psihosocijalnim rizicima može biti velika. Rehabilitacija i politike o povratku na posao nakon bolesti također imaju sve veću važnost u kontekstu starenja radne snage.

Primjer holističkog pristupa upravljanju ZNR-om čini koncept „radne sposobnosti”. Radna je sposobnost ravnoteža između zahtjeva posla i pojedinačnih resursa. Za promicanje dobre radne sposobnosti potrebno je dobro rukovođenje i sudjelovanje radnika.

Poslodavci su zakonom obvezani na provođenje procjena rizika koje bi u obzir trebale uzimati rizike povezane sa životnom dobi. Međutim, radnici starije dobi nisu homogena skupina: razlike u funkcionalnim sposobnostima i zdravlju među pojedincima rastu s godinama. Stoga se različitost mora uzeti u obzir pri procjeni rizika.

Promjene funkcionalnih sposobnosti pojedinca mogu se uzeti u obzir prilagođavanjem rada, na primjer, upotrebom opreme za smanjivanje fizičkog opterećenja ili osposobljavanjem za ispravne tehnike podizanja tereta. Imajte na umu da su dobar dizajn mjesta rada i dobra organizacija korisni za sve dobne skupine.