Материали за кампанията


Пресбрифинг — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

В настоящия информационен документ за пресата са обобщени основните факти и цифри за кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г

В него се прави преглед на политическия контекст в ЕС, основните дати и етапи на кампанията, като същевременно се описват подробно свързаните с цифровизацията приоритетни области и законодателство. 

Този ресурс служи като всеобхватна отправна точка за разбиране на основните елементи на кампанията и тяхната значимост.

Download pdf icon in: