Примери от практиката


Рискове за безопасността и здравето при работа по доставка на колетни пратки, организирана чрез цифрови трудови платформи

Работата по доставка на колетни пратки или куриерските услуги все повече се организират чрез цифрови трудови платформи. Това носи нови предизвикателства в областта на безопасността и здравето за работещите с доставки. Работещите през платформи за доставка на колетни пратки обикновено не знаят какви задачи ще изпълняват, за колко време и къде. Наблюдава се също така увеличение на договорите за подизпълнение и нестандартните трудови договорености. 

Разгледани са доставките на колетни пратки в основаната на платформи икономика. В това проучване разглеждаме рисковете за БЗР във връзка с работата по доставка на пакети през цифрови трудови платформи.

Обхванати са също така превенцията и управлението на рисковете за БЗР. На последно място се подчертава растящото значение на доставките на пакети, на което се обръща значително по-малко внимание от доставките на храна или пътническия превоз.

Download PDF file in: