Verktygslåda för kampanjer

Pressmeddelande

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

Ett pressmeddelande är ett meddelande till medierna som syftar till att få dem att rapportera om en viss fråga. Det är i princip en uppmaning till medierna om att uppmärksamma en fråga eller ett sätt att upplysa dem om en nyhet som du tycker är intressant. Pressmeddelanden är ett måste i nästan alla kampanjer, särskilt i samband med lanseringen.

Fördelar

 • Lätta att ta fram och sprida.
 • Innehåller den viktigaste informationen om er kampanj.
 • När ni når ut till rätt medier kan många människor få information om er kampanj.

Nackdelar

 • Journalister får hundratals pressmeddelanden varje dag. Gå därför noggrant igenom din e-postlista så att du kontaktar rätt person.

Så här skriver du ett bra pressmeddelande

För att skriva ett bra pressmeddelande behöver du följande:

 • Någonting verkligt att kommunicera: nyheter, fakta och data.
 • Text som fångar journalistens uppmärksamhet, till exempel en bra rubrik. Rubriken bör förmedla hela innehållet och vara så klatschig och slagkraftig som möjligt.
 • Ett citat av antingen en högt uppsatt person inom organisationen eller en specialist är att rekommendera för att ge berättelsen liv.
 • En kontaktperson och helst ett mobilnummer.
 • Ett publiceringsdatum.
 • En plats för utfärdandet.

Format

 • I det första stycket bör du sammanfatta huvudbudskapet och förklara vad du vill säga med pressmeddelandet utifrån frågorna vem, varför, var och vad.
 • Resten av texten bör gå ut på att förstärka huvudbudskapet och lägga fram viktig information till stöd för det.
 • Journalister är upptagna personer, så försök att hålla dig till en sida om det går.

Skicka ut pressmeddelandet

 • När du skickar ut pressmeddelandet är det viktigt att upprätta en lista över de publikationer och radiostationer/tv-kanaler som du tror att din målgrupp läser, tittar eller lyssnar på, inklusive facktidskrifter och lokalpress. Det hjälper dig att komma fram till vilken enskild journalist som troligen har hand om ditt ämnesområde.
 • Skicka alltid ditt pressmeddelande till en namngiven journalist och ring i mån av tid för att höra om de har tagit emot det och om de behöver någon mer information.