Verktygslåda för kampanjer

Intervju

Benefits

 • En intervju ger er möjlighet att presentera er kampanj för medierna direkt för att marknadsföra och levandegöra den.

Nackdelar

 • Det finns inga garantier för att journalisten kommer att ställa enkla frågor. Förbered dig på alla eventuella frågor de kan ställa.

Kontakta en journalist

 • När du bedriver en kampanj kommer journalister troligen att be dig att ställa upp på en intervju.
 • Du kan också fråga journalister om de är intresserade av att intervjua kampanjens talesperson eller en specialist.

Så här förbereder du dig

 • Hitta en journalist som är intresserad av arbetsmiljöfrågor:
  • Läs på om radio-/tv-program och tidningarnas arbetsmiljöavdelningar – vem har hand om dem?
  • Titta närmare på publicerade artiklar för att ta reda på vem som skriver om ditt kampanjämne och vem som skulle kunna vara intresserad av din kampanj.
 • Om du hittar en journalist bör du fråga om han eller hon har några särskilda frågor som han eller hon vill diskutera och se till att läsa på om dessa frågor.
 • Ta reda på mer om journalisten och publikationen:
  • Vilken typ av medium är det?
  • Vad har de för rapporteringsstil?
  • Är de seriösa och sakliga reportrar, eller är de aggressiva och scoopdrivna?
 • Försök att förutse frågorna och förbered en lista över frågor och svar.
 • Förbered de viktigaste hårda data som du kan ha nytta av under intervjun.

Leda intervjun

 • Glöm inte att du leder intervjun:
  • Du bör alltid förutse vad journalisten kommer att vilja fråga dig och vara beredd med några bra svar.
  • Du bör också veta vilka huvudpunkter som du vill få fram.