Verktygslåda för kampanjer

Intervju

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

En intervju är ett samtal mellan en person från er organisation, eller en expert som ni samarbetar med under kampanjen, och en journalist.

Fördelar

 • En intervju ger er möjlighet att presentera er kampanj för medierna direkt för att marknadsföra och levandegöra den.

Nackdelar

 • Det finns inga garantier för att journalisten kommer att ställa enkla frågor. Förbered dig på alla eventuella frågor de kan ställa.

Kontakta en journalist

 • När du bedriver en kampanj kommer journalister troligen att be dig att ställa upp på en intervju.
 • Du kan också fråga journalister om de är intresserade av att intervjua kampanjens talesperson eller en specialist.

Så här förbereder du dig

 • Hitta en journalist som är intresserad av arbetsmiljöfrågor:
  • Läs på om radio-/tv-program och tidningarnas arbetsmiljöavdelningar – vem har hand om dem?
  • Titta närmare på publicerade artiklar för att ta reda på vem som skriver om ditt kampanjämne och vem som skulle kunna vara intresserad av din kampanj.
 • Om du hittar en journalist bör du fråga om han eller hon har några särskilda frågor som han eller hon vill diskutera och se till att läsa på om dessa frågor.
 • Ta reda på mer om journalisten och publikationen:
  • Vilken typ av medium är det?
  • Vad har de för rapporteringsstil?
  • Är de seriösa och sakliga reportrar, eller är de aggressiva och scoopdrivna?
 • Försök att förutse frågorna och förbered en lista över frågor och svar.
 • Förbered de viktigaste hårda data som du kan ha nytta av under intervjun.

Leda intervjun

 • Glöm inte att du leder intervjun:
  • Du bör alltid förutse vad journalisten kommer att vilja fråga dig och vara beredd med några bra svar.
  • Du bör också veta vilka huvudpunkter som du vill få fram.