Verktygslåda för kampanjer

Pressresa

Lämpar sig för:

Medelstora till stora organisationer.

Vad är det?

En pressresa ger journalister möjlighet att själva uppleva en plats eller en viss situation. I arbetsmiljökampanjer anordnas ofta pressresor för att besöka fabriker och företag som visar prov på god praxis.

Fördelar

 • En pressresa ger journalister möjlighet att själva uppleva en plats eller en viss situation.
 • Journalister vill gärna samla in egna fakta, ställa frågor och berätta en historia som bygger på verkliga exempel.

Nackdelar

 • Att anordna en pressresa är förenat med större kostnader än andra kommunikationssätt.
 • Att anordna resan kan också vara tidskrävande.

Förbereda resan

Så här förbereder du resan:

 • Välj ut en eller flera fallstudier eller syftet med resan.
 • Välj plats.
 • Skicka i förväg ut information om resan och programmet till journalister för att försäkra dig om att de är beredda.

Vilka ska du bjuda in?

 • Välj ut de medier som du vill bjuda in. Tänk framför allt på specialiserade arbetsmiljötidskrifter och regional press.
 • Välj minst åtta men högst femton journalister – inte så få så att de organisatoriska kostnaderna blir oproportionerligt höga men inte heller så många att det blir svårt att hantera enskilda medier.
 • Fråga medierna i förväg vem de skulle vilja intervjua och försök att bjuda in dessa personer.
 • Välj ut vilka personer du vill träffa och intervjua. Din resa bör ge medierna möjlighet att tala med personer som har mycket olika ståndpunkter för att kunna presentera en balanserad berättelse. Vid ett besök på en fabrik kan du till exempel låta journalisterna komma i kontakt med en chef, en anställd och en arbetsmiljöspecialist.