Verktygslåda för kampanjer

Mediepartnerskap

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

Ett exklusivt samarbete mellan er organisation och utvalda medier som medför publicitet som är bra för båda parter.

Fördelar

 • Ett mediepartnerskap kan ge både ert och er mediepartners arbete ökad trovärdighet genom third party endorsement, dvs. rekommendationer från tredje part.
 • Mediepartnerskap är också en bra lösning för organisationer med en liten kampanjbudget.
 • Till exempel är en publikation som ni ingått ett mediepartnerskapsavtal med mer benägen att publicera era nyheter och artiklar och ni kan dra nytta av deras läsekrets.

Nackdelar

 • Medierna kan få många erbjudanden om samarbete. Därför är det viktigt att ge potentiella samarbetspartner bra förslag så att erbjudandet framstår som värdefullt. Lyft fram vad samarbetspartnern har att vinna på samarbetet och vilket mervärde det skulle få.

Vem ska du vända dig till?

Tänk först noggrant igenom vilken mediekanal som du tror bäst skulle hjälpa dig att sprida ditt budskap och planera din strategi noggrant. Om din kampanj har ett tydligt visuellt inslag bör du till exempel välja en tv-partner.

Vad kan du erbjuda?

 • Tänk igenom vad du skulle kunna erbjuda samarbetspartnern – och vad du vill ha i utbyte.
 • Nedan hittar du några exempel på vad du kan erbjuda:
  • Exklusivt innehåll (undersökningar, forskning, bilder, filmer).
  • Exklusiv intervju med en chef inom din organisation.
  • Visning av samarbetspartnerns marknadsföringsmaterial under konferenser/mässor.
 • Du kan även inkludera samarbetspartnerns logotyp i marknadsföringsmaterial och på webbplatser.

Vad kan du be om i utbyte?

 • En serie artiklar eller en intervju.
 • Ett radio-/tv-program om din kampanj.
 • Placering av ditt material på mediepartnerns webbplats.

Ingå avtal

När ni är överens om principerna bör du se till att du

 • upprättar ett skriftligt avtal där du anger exakt vad du förväntar dig av samarbetet,
 • fördelar ansvaret för att säkerställa att samarbetet fungerar.