Verktygslåda för kampanjer

Undersökning/enkät

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

Ett frågeformulär om ett visst ämne som skickas ut till en målgrupp. Ett exempel skulle kunna vara en enkät om hur de anställda uppfattar sitt företags arbetsmiljöpolicy.

Fördelar

 • Medierna vill ha data och fakta. En enkät är ett bra verktyg för att ge dem det.
 • Enkätens resultat kan användas när man utformar andra kampanjverktyg som pressmeddelanden, intervjuer eller broschyrer.

Hur kan det användas?

 • Om du till exempel bedriver en kampanj för att minska stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatsen, och du vill göra detta intressant för medierna, kan du ta fram en enkät om frågan. Du kan ställa frågor till mottagarna, till exempel ”Vilka faktorer stressar dig mest på jobbet?”.
 • Du kan utvärdera effekterna av din kampanj genom att genomföra en undersökning bland dina kampanjpartner eller din kampanjpublik.
 • Resultatet av en undersökning kan även användas för att främja din kampanj.

Nackdelar

 • Det kan vara dyrt att genomföra en undersökning om du väljer att anlita ett undersökningsföretag. Ett billigare alternativ kan vara att ”bunta ihop” din enkät med andra enkäter som riktar sig till samma personer. Detta kallas en omnibusundersökning och innebär i regel en begränsning på högst fem frågor.

Tillgängliga verktyg

Det finns många gratisverktyg på nätet som du kan använda för att skapa och skicka en enkät till dina kontakter eller ditt nätverk.

 • Vid mindre undersökningar kan du göra en egen undersökning genom att använda billiga eller kostnadsfria webbapplikationer – till exempel Google Survey eller Survey Monkey. Tänk på att vissa av dem har begränsningar i gratisversionen. Till exempel kan du med Survey Monkey bara ställa tio frågor.
 • Om du vill ha en mer djuplodande undersökning bör du ta hjälp av ett undersökningsföretag. Välj ett som har gott anseende, eftersom deras trovärdighet påverkar hur medierna kommer att se på din undersökning.

Översikt över processen

 1. Bestäm tillsammans med projektteamet eller andra berörda parter vilken målgruppen är och vilket format undersökningen ska ha.
 2. Ta fram bra enkätfrågor. Det bästa är att överlåta detta till proffsen, eftersom en undersökning som inte ger dig den typ av resultat som du kan kommunicera och som lyfter din kampanj inte är något effektivt sätt att använda tid och resurser.
 3. Sammanställ och analysera resultaten.
 4. Presentera undersökningsresultaten i en rapport som är anpassad efter medierna.
 5. Utarbeta en sammanfattning och en längre version.
 6. Skriv ett pressmeddelande med viktiga nyheter och resultat.

Spill ingen tid!

 • Kommunicera resultatet av undersökningen så snart som möjligt.
 • Ju färskare undersökningen är, desto intressantare kommer den att vara för medierna.
 • Journalister är inte intresserade av flera år gammal statistik – såvida du inte kan tillhandahålla uppdaterade siffror att jämföra med.