Verktygslåda för kampanjer

Pressmeddelande om toppmötet för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Organisation: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Land: EU

Beskrivning:

EU-Osha skickade ut ett pressmeddelande om toppmötet för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv som ägde rum i november 2022 för att markera slutet på kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt. Pressmeddelandet skickades ut på engelska och spanska och innehöll en sammanfattning av evenemanget samt information om dess höjdpunkter. 

Image