Verktygslåda för kampanjer

Om verktygslådan

Vad är verktygslådan för kampanjer, och varför är den bra?

Det råder ingen tvekan om att reklam, marknadsföring och pr-kampanjer i hög grad kan påverka hur människor tänker och agerar. Men kan samma "pr-principer" tillämpas på arbetsmiljöfrågor?

Svaret är ett rungande ”ja!”

Även om du inte har samma ekonomiska resurser som ett multinationellt företag för konsumentvaror, kan du ändå motivera personer att tänka och agera annorlunda när det gäller arbetsmiljö med hjälp av en välplanerad och riktad kampanj som främjar god arbetsmiljöpraxis.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har skapat denna webbplats för att ge vägledning om hur man steg för steg planerar och genomför effektiva pr-kampanjer, oavsett organisationens storlek.

Tvärtemot vad många tror är det inte komplicerat. Det gäller bara att få rätt ”blandning”, bland annat rätt budskap, målgrupp och andra faktorer. Det finns inga bestämda regler. Det är bara en samling rekommendationer. Välj vad du vill använda och anpassa det efter dina individuella förhållanden.

Vi hoppas att du tycker att den här verktygslådan är användbar!

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Besök Europeiska arbetsmiljöbyrån