Verktygslåda för kampanjer

Lansering av kampanjen ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”

Organisation: EU-OSHA

Beskrivning:

Ett pressmeddelande om den officiella lanseringen av 2016–2017 års kampanj ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Den tvååriga kampanjen främjar hållbart arbete och hälsosamt åldrande för alla.

Image
Launch of Healthy Workplaces for All Ages Campaign