Verktygslåda för kampanjer

Advertorial

Lämpar sig för:

Medelstora till stora organisationer.

Vad är det?

En advertorial (annons i redaktionell form) är en annons som skrivs i form av en objektiv artikel, presenteras i en tryckt publikation och i regel är avsedd att se ut som en vanlig och oberoende nyhetsartikel. En stor skillnad mellan en vanlig redaktionell artikel och en advertorial är att kunderna i regel får godkänna innehållet i en advertorial, en lyx som de i regel inte har vid en vanlig redaktionell artikel.

Fördelar

 • Människor har i allmänhet större tilltro till det som de läser i en artikel. Genom man inte är alltför rättfram (dvs. genom att ”göra reklam”) kommer människor att anta att åsikten kommer från en publikation som de respekterar.
 • För att behålla intrycket av opartiskhet bör ni till varje pris undvika att lämna in en artikel som tydligt uppfattas som reklam.

Nackdelar

 • En advertorial (annons i redaktionell form) är en typ av reklam, vilket innebär att du måste betala för den.
 • Läsarna kan bli skeptiska till innehållet om de upptäcker att det är en advertorial.
 • Kostnaden beror på vilken publikation du beställer av.

Format

En advertorial kan vara

 • tryckt och presenteras som en hel tidningsdel,
 • infogad i en tidning på samma sätt som reklamblad och annat icke-redaktionellt innehåll.

Sammanställa en advertorial

 • Rikta in dig på publikationer som är specialiserade och som är viktiga för din målgrupp.
 • Investera i din författare. Se till att du har en utmärkt författare internt som är van att skriva för tidskrifter eller lägg ut artikeln på en frilansjournalist.

Publicera din advertorial

 • När du ska välja vilket nummer du vill att din artikel ska finnas med i bör du beakta vilken tid på året det är och hur sannolikt det är att din målgrupp kommer att läsa artikeln.
 • En advertorial har störst genomslag när människor inte inser att det rör sig om betald reklam. För att undvika obehagliga överraskningar bör du stämma av med publikationen hur de kommer att signalera att det är inte en artikel som de har skrivit. Att ha ”annons” skrivet med stora bokstäver på din artikel kommer inte att hjälpa dig, så du bör förhandla om detta i förväg.