Verktygslåda för kampanjer

Presskonferens

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

En presskonferens syftar till att förmedla viktiga nyheter (t.ex. lanseringen av kampanjen) om en organisation eller ett företag. I en presskonferens deltar journalister och företrädare för företaget/organisationen. Evenemanget utgör ett interaktivt forum där journalister kan få information om er organisation och er kampanj.

Fördelar

 • Ni kan ge journalister mycket mer information än via ett pressmeddelande.
 • Journalister kan ställa frågor och göra intervjuer.

Nackdelar

 • Att anordna en presskonferens kan vara förenat med betydande kostnader (för att hyra en lokal osv.).

Planera din presskonferens

Planera i förväg och överväg följande:

 • Tänk i förväg igenom praktiska frågor som plats och resurser (bord, talarstol, högtalare, mikrofoner osv.).
 • Du bör veta vad du vill säga.
 • Du bör veta vilka du vill involvera för att ge ditt budskap tyngd och trovärdighet. Någon av talarna bör vara från din organisation, kanske en erfaren, högt uppsatt talesperson.
 • Förbered en lista med frågor och svar till dina talare.
 • Förbered allt material som ska delas ut i förväg: pressmaterial, presentartiklar osv. Vänta inte med detta till sista minuten!

Välja tidpunkt

 • Avsätt en timme och se till att ha två eller tre huvudtalare.
 • Presskonferenser på morgonen eller tidig eftermiddag är effektivast. Journalister tenderar att lämna in sina artiklar på kvällen och kommer inte att ha tid att besöka en presskonferens på kvällen.
 • Undvik att hålla en presskonferens på en fredag eftersom vissa tidningar har en annan nyhetscykel under helgen.

Skicka ut inbjudan

Du kan meddela utvalda medier om datum i ett tidigt skede, kanske två veckor före konferensen, men skicka ut den riktiga inbjudan en vecka före, och en kort påminnelse dagen före.