Verktygslåda för kampanjer

Kampanjer – allmänt

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

En kampanj är ett organiserat tillvägagångssätt för att uppnå ett särskilt mål. En rad kommunikationsverktyg används för att sprida ett budskap och öka medvetenheten om en viss fråga. Det går att använda några eller alla verktyg i verktygslådan i en kampanj.

Fördelar

  • Öka medvetenheten om arbetsmiljöproblem, inklusive deras orsaker, bland chefer, anställda och personer som ger råd i dessa frågor, till exempel läkare.
  • Lägga fram praktiska lösningar genom modeller för ”god praxis”.
  • Öka arbetsstyrkans kunskap om tillämplig lagstiftning och uppmana organisationer att följa den.
  • Göra människor uppmärksamma på nya risker och möjliga lösningar.
  • Inhämta stöd för förändringar av lagstiftning eller riktlinjer.
  • Etablera er organisation som en auktoritet inom arbetsmiljö och en värdefull samarbetspartner.

Nackdelar

  • Kan vara dyrt/tidskrävande att genomföra.

  • Svårt att nå ut till mindre grupper.

Ingredienser för en lyckad kampanj

Ett kraftfullt budskap och tydliga mål utgör själva grunden i alla kampanjer. De hjälper dig att avgöra vem du ska vända dig till (målgrupp) och hur du bäst kan nå ut till dem, dvs. vilka kampanjverktyg du bör använda. Som med de flesta satsningar krävs det tillräckligt med insatser och motivation för att kampanjen verkligen ska lyckas.