Verktygslåda för kampanjer

Det finska arbetshälsoinstitutets nyhetsrum

Organisation: Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors

Land: Finland

Beskrivning:

Det webbaserade nyhetsrummet, som har inrättats av EU-Oshas nationella kontaktpunkt i Finland, fungerar som ett nav för pressmeddelanden och nyhetsdistribution.

EU-Osha 

Image
The newsroom of the Finnish Institute of Occupational Health