Verktygslåda för kampanjer

Planera din kampanj

Fastställa mål

Innan du utvecklar kampanjens specifika budskap och de underbyggande argumenten måste du ha tänkt ut ett tydligt mål.

Välja titel

För att ha en chans att påverka de människor du vill nå ut till bör din titel vara så kort och enkel som möjligt och relevant för målgruppen.

Välja målgrupp

Att veta vilken målgrupp och åldersgrupp du vänder dig till är avgörande för hur din kampanj kommer att se ut och vilka verktyg som behövs.

Välja tidpunkt

Tidsfaktorn är viktig i alla kampanjer. Det gäller både när kampanjen ska inledas och hur länge den ska pågå.

Budskap

Tänk noggrant igenom kampanjens huvudbudskap och vad du försöker kommunicera genom kampanjen.

Profilera din kampanj

En klatschig slogan, en slående logotyp och kampanjprofilering kan användas för att fånga målgruppens uppmärksamhet.

Nå ut till din publik

I de flesta kampanjer används flera typer av medier, från pressmeddelanden och tidningsartiklar till affischer och direktreklam.