Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Nagroda za dobre praktyki w zakresie podnoszenia umiejętności zarówno osób zatrudnionych, jak i młodych

Organizacja: Krajowe partnerstwo ds. nauki przedsiębiorczości

Opis:

Krajowe partnerstwo ds. nauki przedsiębiorczości w Czarnogórze zostało nagrodzone za dobre praktyki biznesowe w zakresie podnoszenia umiejętności zarówno osób zatrudnionych, jak i młodych.

Image
Good practice award for improving skills of both the employed and young people