Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Nagroda „Good Working Environment”

Organizacja: Estoński Inspektorat Pracy (Tööinspektsioon)

Kraj: Estonia

Opis:

Estoński Inspektorat Pracy co roku nagradza przedsiębiorstwa, które tworzą dobre środowisko pracy. Nagroda ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, dla których wartością są zdrowe środowisko pracy i bezpieczne warunki pracy dla pracowników.

Image
15.6