Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

„Digital Insight: Human-Data Interaction” („Digital Insight: interakcja człowiek-dane”)

Organizacja: DigitalLead

Kraj: Dania

Opis:

Webinarium na temat interakcji człowiek-dane, ze szczególnym uwzględnieniem tematu wizualizacji danych. W webinarium przedstawiono konkretne podejścia do wizualno-interaktywnej pracy z danymi, a także omówiono potencjał organizacyjny i wyzwania organizacyjne związane z przyjęciem i wykorzystaniem tych podejść w środowisku firmowym.

Image
17.7