Publikasjoner


Strategier for arbeidsmiljø og helse i en automatisert verden

Med kontinuerlige framskritt innen robotteknikk og KI er det nå flere både fysiske og kognitive oppgaver som automatiseres på jobben. Etter hvert som bedriftene i Europa tar i bruk ny , er det viktig å forstå mulighetene, men også risikoene og utfordringene ved disse teknologiene knyttet til arbeidsmiljø og helse. En menneskesentrert utforming og klar kommunikasjon er nøkkelen til å sikre og fremme arbeidstakernes velferd samtidig som de får mest mulig ut av den digitale omstillingen.