Publikasjoner


Avansert robotikk og automatisering: Viktige betraktninger om menneskelig interaksjon og tillit

I takt med at avanserte robotikksystemer på arbeidsplassen blir mer autonome, vil menneske-robot-relasjonene endres fra bruk av teknologi til interaksjon med teknologi. Kvaliteten på denne interaksjonen kan medføre både muligheter og risikoer for helse og arbeidsmiljø (HMS). Derfor er det viktig å se på hvordan robotikksystemene konkret er utformet.

Denne policy-orienteringen ser nærmere på antropomorf (menneskelignende) robotdesign, ulike prinsipper for interaksjonsdesign og viktigheten av åpenhet om HMS-aspektet ved menneske-robot-interaksjon (HRI). Den drøfter også tillitsbalansen knyttet til HRI og faktorene som påvirker denne tilliten.

Policy-orienteringen anbefaler til slutt viktige punkter å ta hensyn til ved utforming av robotikksystemer, for å sikre at resultatet tar hensyn til både HMS og resultatet man ønsker å oppnå med automatiseringen.

Download PDF file in: