Publikasjoner


Automatisering av kognitive oppgaver på arbeidsplassen ved bruk av KI-baserte systemer: studier og anbefalinger

Et gassinfrastrukturselskap i Norge, en britisk ideell organisasjon som jobber med journalistikk og politikk, og et tysk storkonsern har integrert KI-baserte systemer for å automatisere kognitive oppgaver på arbeidsplassen. Systemene hjelper medarbeiderne med deres sentrale arbeidsoppgaver og legger til rette for bedre arbeidsmiljøforhold.

Denne rapporten ser nærmere på erfaringene til tre selskaper av ulik størrelse og kommer med anbefalinger for implementering av disse teknologiene på arbeidsplassen, særlig med hensyn til arbeidstakernes fysiske og psykiske helse samt personvern.

Download PDF file in: