Publikasjoner


Kognitiv automatisering: Konsekvenser for arbeidsmiljø og helse

Denne rapporten fokuserer på av kognitive oppgaver i forhold til og KI-baserte systemer og deres innvirkning på arbeidsmiljø og helse (HMS). Den kommer med en vurdering av nåværende forskningsstatus på effekten av automatisering (eller semi-automatisering) av kognitive oppgaver og konsekvensene for spesifikke jobber, oppgaver og sektorer.

Den diskuterer utfordringer og muligheter vedrørende KI-baserte systemer og HMS, presentert i sammenheng med en sentral taksonomi som tillater en klassifisering av kognitive oppgaver i henhold til informasjonsrelaterte, personrelaterte og objektrelaterte oppgaver.

Download PDF file in: