Publikasjoner


Avansert robotikk og automatisering: Hva er det og hvordan påvirker det arbeidstakerne?

Innføringen av på arbeidsplassene endrer helt klart arbeidsmiljøstrukturen. For selv om automatiseringen av ulike arbeidsoppgaver medfører ulike fordeler og muligheter som er positivt for HMS, skaper den også risikoer.
Denne policy-orienteringen beskriver personrelaterte (kognitive og fysiske) og objektrelaterte oppgaver for de jobbtypene og bransjene som påvirkes mest av med robotikksystemer. Den gir også eksempler på muligheter og risikoer knyttet til ulike arbeidsmiljøer.
Policy-orienteringen anbefaler til slutt at arbeidsgiverne tar ansvar for å vurdere mulige fordeler og risikoer ved automatisering og for å involvere arbeidstakerne aktivt i tilpasning av robotikksystemene gjennom og .
Download PDF file in: