Case-studier


Kunstig intelligensbasert programvare som støtter leger i diagnostiske oppgaver knyttet til kolosskopi (ID9)

KI-baserte systemer kan gi store fordeler innen medisin og forebyggende helsetjenester, noe et senter for kreftbehandling i Midt-Tyskland har dratt nytte av.

Opptak som tas med et innebygd kamera under kolosskopien analyseres ved hjelp av KI-basert deteksjonsprogramvare. På grunn av viktigheten av en nøyaktig diagnose, har KI en utfyllende funksjon, men kan ikke erstatte den primære rollen til leger i pasientbehandling.

Kunstig intelligens åpner likevel for en verden av muligheter, herunder eksterne legekonsultasjoner, kirurgiske roboter, langdistansebehandling og bruk av automatiserte systemer for levering av medisiner.

Download PDF file in: