Publikasjoner


Avansert robotikk og automatisering: konsekvenser for helse og arbeidsmiljø

Nye teknologier skaper endringer på arbeidsplassene. Denne rapporten fokuserer på av fysiske oppgaver ved hjelp av og AI-baserte systemer og hvordan dette virker inn på helse og arbeidsmiljø (HMS). Fokuset er særlig på hvordan økt bruk av robotikksystemer som også kan samarbeide med mennesker, påvirker arbeidstakerne og arbeidet de gjør, såvel som bedriftene og bransjene de jobber i.

Den drøfter også konsekvensene for helse, sikkerhet og velferd på arbeidsplassen, hvilke tiltak bedriftene kan iverksette, og betydningen av god opplæring av sluttbrukerne. I tillegg inneholder rapporten informasjon om sikkerhetsstandarder for bruk av maskiner på arbeidsplassen.

Download PDF file in: