Publikasjoner


Avansert robotikk, kunstig intelligens og automatisering av arbeidsoppgaver: definisjoner, bruksområder, policyer og strategier og arbeidsmiljø og helse på arbeidsplassen

Kunstig intelligens og endrer måten arbeid utføres og organiseres på. Denne rapporten presenterer forskjellige typer og definisjoner av KI-baserte systemer og avansert robotikk for av arbeidsoppgaver, deres fordeling i henhold til ulike sektorer og en beskrivelse av oppgavene som er mest berørt.

Rapporten kartlegger eksisterende og potensielle bruksområder samtidig som den gir en oversikt over retningslinjer, strategier og programmer på nasjonalt og internasjonalt nivå vedrørende disse systemene for automatisering av oppgaver og sikkerhet og helse på arbeidsplassen. 

Download PDF file in: