Publikasjoner


Implementering av avansert robotteknologi og KI-baserte systemer for automatisering av oppgaver: drivere, hindringer og anbefalinger

Utdaterte regelverk og motstand blant de ansatte kan være til hinder for en vellykket implementering av coboter på arbeidsplassen, særlig når det gjelder arbeidsmiljø og helse (HMS). Det har imidlertid vist seg at selskaper som har en proaktiv tilnærming med fokus på bedre kommunikasjon på tvers av selskapet, arbeidstakermedvirkning og erfaring, bevissthet om regelverk og dialog har kunnet legge til rette for og forbedre integreringen av disse teknologiene.

Denne rapporten undersøker drivere og hindringer for arbeidsmiljø og helse, slik de er rapportert av ulike selskaper som har implementert avansert robotteknologi eller KI-baserte systemer for av oppgaver.

Download PDF file in: